2018 DGS Taban Puanları ve Kontenjan Listeleri ÖSYM

*** 2018-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar için Buraya Tıklayınız

DGS Kontenjanları ve Taban Puanları ÖSYM

ÖSYM 2018 DGS Kontenjanları Belli Oldu mu? İki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarına dört yıllık lisans programlarına geçiş hakkı tanıyan Dikey Geçiş Sınavı, bugün gerçekleştiriliyor. Adaylar hukuk, gazetecilik; beslenme ve diyetetik, pilotaj gibi gözde bölümlere girebilmek için yarışıyor.

İki yıllık meslek yüksekokullarıyla açıköğretim önlisans programlan mezunlarına dört yıllık ve üzeri lisans programlarına giriş hakkı tanıyan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bugün gerçekleştirildi. Sabah 9.30'da başlayıp 140 dakika sürdü. Sınavda adaylara, sayısal ve sözel bölümden oluşan yetenek testinde, toplam 120 soru soruldu. DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) bir açıklama yapılmadı. Ancak Ağustos ayının ilk haftası sonuçların açıklanacağı, yerleştirmelerin de sonraki iki hafta içerisinde gerçekleştirileceği öngörülüyor.

2018 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar için Tıklayınız

DGS SORU VE CEVAPLARI BURADA TIKLAYIN

Lisans programlarına yerleştirmeler adayların DGS puanlan ve tercihleri ile yükseköğretim programlannın konten-jan ve koşullan göz önüne alınarak ya-pılacak. Bu yıl sınava giren adaylann sonuçlan, sadece 2017-2018 öğretim yılı için geçerli olacak. Kontenjanlar arttı.

DGS'deki kontenjanlar, sonuçlar açıklandıktan sonra daha net belli olacak. Ancak ÖSYM sitesinde yayınladığı DGS Kılavuzu'nda öğrenci alınacak programlan ve kontenjanlan açıkladı. Geçen yıl 34 bin 665 kontenjan vardı, yayınlanan kılavuza göre bu yıl kontenjan sayısı 40 bine yaklaştı. Kılavuzdaki programlar arasında hukuk, fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik, gazetecilik, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, moda tasanmı, hemşirelik, yazılım mühendisliği gibi gözde bölümler de yer alıyor.

Adaylar, DGS Kılavuzu'nda yer alan tablolardaki lisans programları arasından, mezun olduklan alanlann devamı niteliğindeki ya da kendi alanlanyla örtüşen programlar arasından tercih yapma hakkına sahipler.

Mezun olunan ve geçiş yapılabile-cek programlar incelendiğinde çok ilginç eşleşmeler de dikkat çekiyor. Ör-neğin iki yıllık değirmencilik bölümü tnezunlan gıda mühendisliği programına geçiş yapabilirken, beslenme ve diyetetik lisans programına yaşlı bakım programından geçiş yapılabiliyor. Balon pilotluğu mezunlannm da pilotaj programına girme hakkı bulunuyor.

Hukukta 1106 kontenjan

DGS Kılavuzu'na göre bu yıl hukuk programına toplam 1106 öğrenci alınacak. Bu programa adalet programı me- zunlan girebilecek. Yine beslenme ve diyetetik programında 312 kontenjan bulunuyor. İki yıllık aşçılık, gıda teknolojisi, et endüstrisi, ikram hizmetleri, yaşlı bakım hizmetleri, mutfak yönetimi, süt ve ürünleri gibi bölümlerden mezun olanlar beslenme ve diyetetik bölümünü tercih edebiliyorlar.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği programlardan biri de fizyoterapi ve rehabilitasyon. DGS'de bu programda 373 kontenjan var. İki yıllık bölümler ara-sından elektronörofizyoloji, engelli bakımı ve rehabilitasyon, fizik tedavi, fiz-yoterapi, iş ve uğraşı terapisi, protez ve ortez gibi bölümlerden mezun olan öğrenciler, bu bölüme başvurabiliyorlar. En az kontenjan pilotaj programına ait. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde sadece 2 kontenjan bulunuyor.

Puanı yüksek olan öncelikli

Yerleştirmeler, adayların DGS puanları ve tercihleriyle tercihleriyle yükseköğretim programlannın kontenjan ve koşullan göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacak. Aynı programı tercih etmiş olan adaylann 2018-DGS puanlannm eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2018-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğünde ÖBP'si yüksek olana öncelik verilecek. Eşitlik bozul- madığı takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, yine eşitlik halinde de yaşı küçük olana öncelik tanınacak.

DGS'de adaylara kendi alanlarının devamı niteliğindeki bölümlere geçiş hakkı tanınıyor. Bu programlardan bazıları şöyle:

ADALET: Hukuk

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ: Elektrik, Elektrik-Elektronik, Enerji Sistemleri, Fizik, Nükleer Enerji mühendislikleri.

ANESTEZİ: Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

AŞÇILIK: Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyatetik, Gastronomi, Mutfak Sanatları ve Yönetimi

BALON PİLOTLUĞU: Pilotaj

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ: Basın ve Yayın, Fotoğraf ve video, Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, Grafik Tasarımı, Halkla ilişkiler ve Reklamcılık, iletişim, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, Medya ve iletişim, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık ve Halkla ilişkiler

ÇOCUK GELİŞİMİ: Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği

DEĞİRMENCİLİK: Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi

DİYALİZ: Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

FİZYOTERAPİ: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK: Fotoğraf, Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Sanatlar ve İletişim, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

İLK VE ACİL YARDIM: Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

DGS (DİKEY GEÇİŞ SINAVI) NEDİR?

Dikey geçiş sınavı (Dgs), önlisans diploması veren 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları yada önlisans diploması veren 2 yıllık meslek yüksek okullarından mezun olabilecek durumda olan adaylar, belirli şartları yerine getirdikleri takdirde, mezunu oldukları üniversitenin veya diğer üniversitelerin, alanlarıyla ilgili 4 yıllık programlarına Ösym'ce yapılan "Dikey geçiş sınavı"nı (Dgs) kazanmak koşuluyla geçiş yapabilir ve o bölümün lisans diplomasını alabilirler.

Dgs'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanmaktadır. Sınav süresi 3 saat’dir. (180 dakika). Öss'nin aksine bir mantık ve yetenek ölçme sınavı olan Dgs bu yönüyle Ales ile benzerlik göstermektedir. Her üniversitenin %10 kontenjan açması zorunlu olmasına rağmen Dgs'de kontenjanlar son derece azdır. (Her bölüm için 5 ile 10 kişi) Dgs'de tercihler sınava girmeden önce yapılırdı, 2009 ilkbaharında çıkan yasayla sınavdan sonra yapılma kararı alındı. Dgs'de en fazla 8 tercih yapabilirken bu rakam 18'e çıkarıldı ancak kontenjanlar daha da düştü.

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince Lisans Öğrenimlerine Hazırlık Programı uygulanır. Bu programda öğrenciye birinci ve ikinci sınıfından eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarıyıldır. Ancak öğrencilerin aldıkları derslerin özellikleri, yıllık ders programları, öğretim elemanları ve hazırlık programındaki durumları dikkate alınarak Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarıyıl daha uzatılabilir.

Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır. Programda aldığı toplam ders kredilerinin en az % 80’inden başarılı olan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri ilerleyen dönemlerde almak kaydıyla, üçüncü sınıfa kaydedilirler. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programında almakla zorunlu olduğu ders kredileri toplamının % 20’sinden daha fazlasından başarısız olan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulayan açıköğretim lisans programlarında başarısız olanların üniversite ile ilişiği kesilmez. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda öğrencilerin Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

Yabancı dil hazırlık programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Gerek yabancı dil hazırlık eğitimi ve gerekse Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenciler tüm öğrencilik haklarından aynen yararlanırlar. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısız olarak ilişiği kesilen öğrenciler, türkçe eğitim yapan aynı adlı yükseköğretim programlarına Ösym’ce yerleştirilebilir , Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanan açıköğretim lisans programlarında başarısız olanların üniversite ile ilişiği kesilmez ancak açıköğretimin intibak programında okuyanların askerliği ertelenmez.

2011 Yılında yapılan değişiklik ile artık dgs sınavını kazan öğrencilerin hazırlık (İntibak) döneminde zayıf almalarından dolayı öğrencilikten atılma durumu söz konusu değildir. Önlisans mezunu olanlar dgs'ye girmeden aöf (Açıköğretim Fakültesi)'nin lisans bölümlerine sınavsız olarak doğrudan veya intibak programıyla kayıt yaptırabilirler.

DGS İLE İLGİLİ BİLENMESİ GEREKENLER

1- Dgs ile geçiş de kontenjanlar çok azdır. (Her bölüm için 05-10 kişi arası)
2- Yeni yapılan tüzük değişikliği ile kontenjanlar 19000 civarına çıkarlımıştır.
3- Dgs'de ek yerleştirme 2009 yılı sınavı itibariyle vardır.
4- 2009 yılından itibaren dgs de tercihler sınavdan sonra yapılır.
5- 2009 yılından itibaren dgs de en fazla 18 tercih yapılır.
6- Aöbp'nin sınava etkisi oldukça yüksektir.
7-Ösym'nin yaptığı yaklaşık 100'e yakın sınavdan en kolay olanıdır.
8- 80 sözel 80 matematik sorusu sorulmaktadır.Her iki bölüm içinde 10'ar tane mantık sorusu bulunmaktadır.
9- Sınav sonuçlarının açıklanma süresi 1 aydır.
10 Son yapılan değişiklikler ile intibak senesi ve okuldan atılma durumu kaldırılmıştır.Ancak üniversitelerin dikey geçiş yapan öğrencilere nasıl bir uygulama yapacağı netlik kazanmamış.Genel kanı ile 1. sınıftan başlatılması durumu ortaya çıkmıştır.
11- Sayısal ve sözel bölümde çıkan mantık soruları, öğrencilerin en çok zorlandığı kısım olarak görülmektedir

DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

DGS SINAV KONULARI NELERDİR?

Sayısal Konular:

1- Kümeler
2- Sayılar
3- Bölünebilme Kuralları
4- Rasyonel Sayılar
5- Üslü İfadeler, Köklü İfadeler
6- Eşitsizlik, Mutlak Değer
7- Özdeşlikler, Çarpanlara Ayırma
8- Oran, Orantı
9- Denklem Çözme
10- Problemler
11- Sayısal Mantık
12- Geometri

Sözel Konular:

1- Sözcük
2- Cümle
3- Paragraf
4- Anlatım Bozukluğu
5- Şifre Çözümü
6- Çözümleme ve Mantıksal akıl Yürütme

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Bu yıl hangi sınavlar olacak? Üniversite öncesi ve sonrası sınavlar ile alakalı bilgiler basında çıkan haberler tek bir adreste. Sitemiz sadece haber ve bilgi portalıdır.