KPSS'ye Kaç Kişi Başvurdu?

KPSS'ye Kaç Kişi Başvurdu?
KPSS 2022 KAÇ KİŞİ BAŞVURDU KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavına bu yıl girecek aday sayısının 1 milyon 500 bin ila 1 milyon 600 bin arasında olması bekleniyor.


Alan ve Lisans Sınavı Verileri
Geçmiş Yıllarda yayınlanan veriler ve 2021 Kpss Sınavına başvuran adayların da sayısı dikkate alınarak , tahmini olarak 2022 Kpss Sınavına 1 milyon 500 bin kadar adayın katılması bekleniyor

2021 Kpss Sınavına Tahmini Başvuru Sayısı : 1.100.000
2021 Kpss Sınavına Tahmini Girecek Aday Sayısı 1.000.000

2020 Kpss Lisans Sınavına Kaç Kişi Girdi :
2020 Kpss Sınavına Başvuran Aday Sayısı : 1.300.000
2020 Kpss Sınavına Giren Aday Sayısı : 1.200.000

2019 Kpss A Grubu ÖABT Sınavına Kaç Kişi Girdi :
2019 Kpss Sınavına Başvuran Aday Sayısı : 644.557
2019 Kpss Sınavına Giren Aday Sayısı : 630.000

2018 Kpss Lisans Sınavına Kaç Kişi Girdi :
2018 Kpss Sınavına Başvuran Aday Sayısı : 1.280.000
2018 Kpss Sınavına Giren Aday Sayısı : 1.234.617

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır.

KPSS’de Kaç Soru Var?
KPSS Lisansta 60 genel yetenek, 60 genel kültür olmak üzere toplam 120 soru çıkmaktadır. 120 soru için adaylara verilen süre ise 130 dakikadır. Gerçek sınavdan önce bol bol KPSS denemesi çözerek süreyi efektif kullanmayı öğrenebilirsiniz.

KPSS Lisans Soru Dağılımı
KPSS Lisans’ın genel kültür ve genel yetenek adında iki bölümden oluştuğunu söylemiştim. Soru dağılımını da yine iki başlık altında sizlerle paylaşacağım.

Genel Yetenek Soru Dağılımı
Genel yetenek sınavı Türkçe ve Matematik testlerinden meydana gelir. Matematik testinde geometri soruları da bulunmaktadır.

•Türkçe: 30 soru.
•Matematik - Geometri: 30 soru.

Türkçe’de başarılı olmak için bol bol paragraf sorusu çözmenizi tavsiye ederim. Ağırlıklı olarak paragraf çıkmaktadır. Fakat dil bilgisini de asla ihmal etmemelisiniz. Çünkü sınava giren çoğu aday Türkçe’de sadece paragrafa çalışıp dil bilgisini direkt olarak bırakıyor. Paragrafın yanında dil bilgisinde de mümkün olduğunca çok soruya doğru cevap verenler ise sıralamada rakiplerinin önüne geçiyor.
Matematikte ağırlıklı olarak problem soruları çıkmaktadır. Zaten sınava giren adayların birçoğu da problemlerde sıkıntı yaşar. KPSS hazırlık sürecinde zor kaynaklardan problem sorusu çözerek yapacağınız net sayısını artırabilirsiniz. Özellikle Bilinçsel Yayınları TYT Problemler Deneme Sınavları kitabını mutlaka alıp çözmenizi öneririm. İçindeki sorular gerçek ÖSYM’ye oldukça yakın nitelikte hazırlanmış.

Genel Kültür Soru Dağılımı
Genel kültürde ise 4 dersten toplamda 60 soru çıkmaktadır. Bu dersler; tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgilerdir.

•Tarih: 25 soru.
•Coğrafya: 18 soru.
•Vatandaşlık: 9 soru.
•Güncel Bilgiler: 6 soru.

KPSS soru dağılımı bu şekildedir. KPSS’de hangi dersten kaç soru çıktığını öğrendiğimize göre gelin bir de KPSS konuları nelermiş göz atalım.

KPSS Lisans Türkçe Konuları
•Sözcüğün ve Söz gruplarının Anlamı
•Cümlenin Anlamı ve Yorumu
•Sözcük Türleri
•Sözcüğün Yapısı ve Ekler
•Cümlenin Ögeleri
•Cümlenin Türleri
•Ses Olayları
•Yazım Kuralları
•Noktalama İşaretleri
•Anlatım Bozukları
•Paragraf
•Paragrafta Anlatım Yolları, Biçimleri
•Sözel Muhakeme ve Mantık

KPSS Lisans Matematik Konuları
•Temel Kavramlar ve Çözümleme
•Bölme, Bölünebilme Kuralları
•Asal Çarpanlara Ayırma, OBEB, EKOK
•Rasyonel Sayılar ve Ondalık Sayılar
•Basit Eşitsizlikler
•Mutlak Değer
•Üslü Sayılar ve Köklü Sayılar
•Faktöriyel
•Çarpanlara Ayırma
•Oran ve Orantı
•Denklem Çözme
•Sayı Problemleri
•Kesir Problemleri
•Yaş Problemleri
•İşçi-Havuz Problemleri
•Hareket Problemleri
•Yüzde Kar – Zarar, Faiz Problemleri
•Karışım Problemleri
•Grafik Problemleri
•Kümeler ve İşlem
•Bağıntı ve Fonksiyon
•Modüler Aritmetik
•Permütasyon
•Kombinasyon ve Olasılık
•Sayısal Mantık ve Şekil Yetenek

KPSS Lisans Geometri Konuları
•Doğru Açılar
•Üçgende Açılar
•Üçgende Açı-Kenar Bağlantıları
•Özel Üçgenler
•Açıortay-Kenarortay Bağlantıları
•Üçgende Alan
•Üçgende Benzerlik
•Dörtgenler ve Çokgenler
•Çember ve Daire
•Analtik Geometri
•Katı Cisimler

KPSS Lisans Tarih Konuları
•İslamiyet’ten Önceki Türk Devletleri
•İlk Müslüman Türk Devletleri
•Osmanlı Devleti Siyaseti
•Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık
•20. Yüzyılda Osmanlı
•Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
•Kurtuluş Savaşı Cepheleri
•Devrim Tarihi
•Atatürk Dönemi İç ve Dış Politika
•Atatürk İlkeleri
•Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS Lisans Coğrafya Konuları
•Türkiye’ nin Fiziki Coğrafyası
•Türkiye’ nin Coğrafi Konumu
•Türkiye’ nin Yer şekilleri Su Örtüsü
•Türkiye’ nin İklimi ve Bitki Örtüsü
•Toprak, Doğa ve Çevre
•Türkiye’ ninBeşeri Coğrafyası
•Türkiye’ nin Ekonomik Coğrafyası
•Tarım, Hayvancılık ve Orman
•Madenler Ve Enerji Kaynakları
•Sanayi, Ticaret, Ulaşım ve Turizm
•Türkiye’nin Bölgeler Coğrafyası

KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları
•Hukuka Giriş
•Anayasal Gelişmeler
•Genel Esaslar ve Temel Haklar
•Yasama, Yürütme, Yargı ve İdari Yapı
•Uluslararası Örgütler