KYK Öğrenim Kredisi Geri Ödeme Nasıl Yapılır?

KYK Öğrenim Kredisi Geri Ödeme Nasıl Yapılır?Kurumumuzdan ilk defa burs/kredi alacak olan öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılının ocak ayı itibariyle, ilgili Ziraat Bankası şubesi aracılığı ile ödeme yapılmaktadır. Öğrenciler şubelerini internet adresimizden öğrenebilirler.Peki KYK Öğrenim Kredisi Geri Ödeme Nasıl Yapılır?

Alınan kredileri öğrencilerin daha sonra ödemesi gerekmektedir. Ödeme konusunda bilgi almak için KYK borç sorgulama yapılması gerekmektedir. KYK borç sorgulama için online olarak sorgulama yapabilmeniz mümkündür. KYK borç sorgulama için iki seçeneğiniz bulunmaktadır. İsteyen kişiler E Devlet üzerinden isteyen kişiler ise KYK’nın resmi internet sitesi üzerinden bilgi alabilmektedir.KYK sitesi üzerinden bilgi almak isteyenlerin ilgili sorgulama sayfasına giriş yapması gerekir. Sorgulama sayfasında yer alan formu doldurduktan sonra kurum üzerinden aldığınız tüm krediler detaylı bir şekilde yayınlanacaktır.E Devlet üzerinden sorgulama yapmak isteyenlerin ise ilk olarak E Devlet girişi yapması gerekmektedir. Giriş işlemlerinin ardından ise kurumlar bölümünden Kredi ve Yurtlar Kurumu’nu seçmeli ve kurum menüsünde yer alan borç sorgulama bağlantısını kullanarak borç sorgulaması yapması gerekmektedir.İki portal üzerinden de yapacağınız KYK borç sorgulama işlemleri sonrasında borç durumunuzu görüntüleyebilirsiniz. Ne kadar borcunuzun olduğundan ödemelerinizin devam edip etmediğinizi öğreneceğiniz sorgulama sonrasında özellikle geri ödemeleriniz başladıysa, ödeme planına ulaşabilirsiniz. Böylece düzenli bir şekilde ödeyerek, KYK borcunuzu kapatabilirsiniz. İlgili sorgulama hizmetlerinden kredi alan tüm öğrenciler yararlanabilmektedir. Eğer kredi almamış iseniz sorgulama sonrasında sistem tarafından hata mesajı verilecektir. Kredi borcunuz sorguladıktan sonra online olarak ödeme de yapabilirsiniz. Bunun için borç sorgulama sonrasında ekranda yer alan ödeme adımlarını takip edebilirsiniz.

KYK Öğrenim Kredisi Geri Ödeme Sorgulama İşlemi için Tıklayınız

KYK Öğrenim Kredisi Geri Ödeme Yapmak için Tıklayınız


KYK ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORÇ ERTELEME SEBEPLERİ NELERDİR?

1-İŞSİZLİK SEBEBİ İLE ERTELEME

a) 351 sayılı kanunun 16. Maddesine istinaden;(5505 kanunu ile değişiklik)

“Borçlunun kuruma müracaatı esnasında; Sosyal Güvenlik Kurumu veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borcunu ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılır.”

Bu hüküm doğrultusunda, müracaat tarihinde, Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur da kaydı bulunmayanlardan, borç ödemesi başlamayanlar ile borçlarını hiç aksatmadan ödeyenlerin borçları ertelenecektir.

İşsizlik sebebiyle erteleme örnek dilekçesi için TIKLAYINIZ.

2-ASKERLİK NEDENİYLE ERTELEME

b )351 sayılı kanunun 16.maddesi 2. Paragrafa(6111/191.madde)istinaden

Borç ödeme dönemi askerlik dönemine rastlarsa; borcu başlamamış veya düzenli ödeyenlerin askere başlangıç ve muhtemelen bitiş tarihini gösteren bir dilekçe ile kuruma bildirmesi halinde ödemeleri tefe uygulanmadan ertelenmektedir.

Askerlik nedeniyle borç erteleme örnek dilekçesi için TIKLAYINIZ.

3-YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA NEDENİYLE ERTELEME

c) 351 sayılı kurum kuruluş kanununun 16. maddesine dayanılarak düzenlenen;

Lisans normal öğrenim süresinin bitiminden sonra öğrenimine ara vermeden yüksek lisans/ master öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını yüksek lisans öğreniminin bitiminden,

Lisans ve /veya master öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını doktora öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren 2 yıl sonraki aydan başlamak üzere,

Borçlunun yüksek lisans /master veya doktora öğrenimine başladığı tarihi gösteren belgeyi bir dilekçe ekinde kurumumuza göndermesi halinde borcu TEFE uygulanmak suretiyle yeniden tespit edilerek erteleme işlemi yapılacaktır. Erteleme işlemi 351 sayılı kurum kuruluş kanunun 16.maddesine aykırı olamaz. Yüksek Lisans ve Doktora nedeniyle borç erteleme yapılabilmesi için borçlunun borcunun henüz başlamamış olması gerekmektedir.

Örnek dilekçe için TIKLAYINIZ.

Öğrenim ve/veya katkı kredisi borç bilgilerinizi kurumumuzun (http://www.kyk.gov.tr/) internet adresinden takip edebilirsiniz.


“ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZ GENÇLERE İCRA ŞOKU” BAŞLIĞI İLE VERİLEN HABERLER HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

Son günlerde bazı basın- yayın organlarında “ 947 bin üniversiteli gence icra şoku” başlığıyla verilen, Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan kredi kullanan üniversite mezunu işsiz öğrencilere icra takibi için Vergi Dairelerine yazı gönderildiği, kredi ödemelerinin öğrenim süreleri sonunda erkek öğrenciler için iki yıl, kız öğrenciler için ise her hangi bir yerde sigortalı olarak işe başlamaları halinde yapılacağına dair taraflı ve yanlış haber üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere 351 sayılı Kanunla kurulan Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu kuruluş kanunun 17. Maddesi, “ Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil olunarak kuruma ödenir…” hükmündedir.

Bu nedenle borçlarını zamanında ödemeyen veya işsizlik nedeniyle erteleme talebinde bulunmayan borçlular bu madde gereğince Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmektedir.

Haberde 947 bin 173 olarak belirtilen kişi sayısı Kurumun kurulduğu 1961 yılından bugüne kadar Kuruma kredi borçlarını ödemedikleri için haklarında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından icra takibi yapılanlarının tamamını ifade etmektedir. Bir başka ifadeyle takipteki bu borçlular Kurumdan erteleme talebinde bulunan işsiz borçlular değil, halen bir işyerinde sigortalı olarak çalışan, erteleme talebinde bulunmayan ve borçlarını zamanında ödemeyen borçlulardır.

Dolayısıyla haberde, 947 bin 173 kişinin “yeni icralık borçlu” gibi gösterilmesi basın genel ahlak ve etik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Ayrıca haberde iddia edildiği gibi Kurumumuzun öğrenim kredisinden dolayı öğrencilere doğrudan icra yetkisi bulunmamaktadır.

Yine aynı haberde, kredi ödemelerinin öğrenim süreleri sonunda erkek öğrenciler için 2 yıl, kız öğrenciler için ise her hangi bir yerde sigortalı olarak işe başladıktan sonra yapılacağına dair yanlış ifadelere de yer verilmiştir.

Uygulamada kız/erkek öğrenci ayrımı kesinlikle yapılmamakta olup, bütün öğrenciler okulun normal eğitim süresi bitiminden iki yıl sonra kredi borçlarını ödemeye başlarlar. Ancak borçlarını ödeyemeyecek durumda olan öğrenciler her hangi bir yerde sigortalı olarak işe başladıkları tarihe kadar Kuruma dilekçeyle başvuruda bulunmaları halinde borçlarını süre kısıtlaması olmadan erteleme hakkına sahiptir.

KYK Ana Sayfa Girişi Yapmak için Tıklayınız

KYK Sorgulama