ÖSYM Sınavsız Geçiş Bölümleri (2 Yıllık Önlisans Programları)

ÖSYM Sınavsız Geçiş Bölümleri (2 Yıllık Önlisans Programları)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
İlgili Kanunun 26. Maddesi:
MADDE 26 - 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"d. Bir mesleğe yönelik program uygulanayan liselerin mezunlarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir ön lisans programına yerleşmelerinde, merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara bu maddenin (b) bendine göre hesaplanan ortaöğretim başarı puanı ve bu puanın Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak puan eklenir."

MEVCUT DURUMUN YORUMLANMASI
Mayıs ayında yürürlüğe giren bu kanunla Sınavsız Geçiş kaldırılmıştır.

2 yorum

Misafir
04.02.2015 16:05

iyi günler 2007 yılında ticaret meslek lisesi büro yön.ve sekreterlik bölümünden mezun oldum ama dikey geçiş hakkımı kullanmadım sınavsız 2 yıllıga geçiş yapabilirmiyim

umut
04.02.2015 23:45

sınavsız ggeçiş diye para yatırmayı unuttum arkadaşa dedim oda bana ek tercih sana çıkarsa gidebilirsin dedi bi şansım daha var mı yoksa bir senem boşuna mı gitti..

ÖSYM Tercih Kılavuzu